Klarer ikke å følge med eldregruppa

foto
Bygger nytt: Byggearbeidene for ny pasientfløy ved Råkhaugen omsorgssentrer er i full gang. Vil politikerne i Molde på samme tid kutte i antall institusjonsplasser? FOTO: JAN INGE TOMREN