Videregående skole er igjen satt på rødt nivå

foto