En umulig visjon blir stadig mer mulig

foto
Grafen viser antall trafikkdrepte i Norge mellom 1946 og 2020. Antall drepte var høgest i 1970, i dag er tallet lavere enn i 1946. Foto: Illustrasjon: Trygg Trafikk