Rasmus Hansson, biolog og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

I tillegg dør mange millioner settefisk. Samlet dødelighet er på et nivå som ville ført til resolutte statlige reaksjoner i alle andre husdyrnæringer.

Oppdrettsfisken dør som regel med store smerter, av lus, lusebehandling, sår og sykdommer. Villaksen har havnet på rødlista, sjøørreten har det ille og oppdrettsnæringas rykte stinker.

Årsaken er enkel: Regjeringen lar dårlig miljø og dårlig dyrevelferd lønne seg.

Det er et hav mellom Dyrevelferdslovens mål om god dyrevelferd og respekt for dyr, og måten oppdrettsnæringa behandler oppdrettslaks. Det er en skam, og det er fiskeriminister Cecilie Myrseths ansvar at Dyrevelferdsloven følges.

Alt er ikke helsvart. Noen viser at næringa kan løse problemene. Selskapet Akvafuture hadde i 2022 en dødelighet på 3,4 prosent. Eide Fjordbruk har rapportert dødelighet ned mot 2 prosent i et anlegg.

De har klart det alle i næringa må klare: Laksen må holdes inne, og lusa må holdes ute. Men skal hele næringa omstilles, trengs det politisk vilje til å gjøre miljø og velferd lønnsomt, og dårlige forhold ulønnsomt.

MDG har lagt fram en rekke forslag på Stortinget for å rydde opp i en oppdrettsnæring i krise:

  • Belønn oppdrettere med tillatelse til volumvekst hvis de går over til teknologi som sikrer null rømming og null utslipp av lus og møkk.

  • Kutt i produksjonsvolumet hos oppdrettere med dødelighet over 5%.

  • Bruk Havbruksfondet til å premiere kommuner som stiller krav til oppdrett om lav dødelighet og null utslipp, i stedet for å gi penger til alle kommuner som legger enklest mulig til rette for oppdrett.

  • Gjør om deler av produksjonsavgiften for fisk til en miljøavgift som premierer lav dødelighet og god miljøtilstand.

  • Innfør krav til oppsamling av slam fra oppdrettsanlegg.

  • Begrens videre utbygging av landbaserte oppdrettsanlegg til allerede utbygde arealer.

  • Si nei til torskeoppdrett fram til rømming, gyting og negativ miljøpåvirkning er under kontroll.

65 millioner døde laks er en dyrevelferdskatastrofe. Jeg håper fiskeriminister Myrseth er enig i det, og at hun og regjeringspartiene vil støtte MDGs forslag.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal