I Norge i dag viser anslag at 1 av 10 voksne har kronisk nyresykdom, og nesten 8 % av oss går rundt med sykdom uten å vite at man har det. Nyrene har mange viktige funksjoner, men den viktigste oppgaven til nyrene er å fjerne avfallsprodukter og overflødig væske fra blodet.

De to mest vanlige årsakene til nyresykdom er høyt blodtrykk over tid, og diabetes. Personer som har hjerte- og karsykdommer, har økt risiko for å utvikle eller har kronisk nyresykdom. Det er også slik at hjerte-og karsykdom er den hyppigste årsaken til død hos pasienter med kronisk nyresykdom. Dødeligheten er høy og sammenlignbar med noen av de vanligste kreftformene. For å forebygge fremtidig sykdom er det å sjekke nyrene en god investering i egen helse.

Jo tidligere, jo bedre

Dersom det går for lang tid før man oppdager sykdom i nyrene får man ofte andre alvorlige sykdommer, og hjerte og- karsykdom er en utbredt følgesykdom av sykdom i nyrene. Det er ofte ingen klare symptomer som indikerer begynnende nyresykdom. Derfor er det også lurt å sjekke om det alt er som det skal være selv om man ikke har en mistanke om at noe er galt. For oss i LHL som medlemsorganisasjon for pasienter og pårørende innen hjerte- og karsykdom, lungesykdom, hjerneslag og astma og allergi er det naturlig å løfte frem betydningen av å forebygge alvorlig sykdom. Derfor benytter vi verdens nyredag til å be deg om å tenke på egen helse og velferd.

Ta en enkel sjekk

Det er enkelt å sjekke om du har nyresykdom. Ved å ta urin og blodprøve hos legen din vil det raskt avdekkes om nyrene er friske, eller om du er i risikosonen for sykdom. En sjekk er en investering i egen helse, og det er enkelt og raskt gjort. Vår oppfordring til deg er derfor; Gå til legen din å ta en urinprøve eller klikk deg inn på www.sjekknyrene.no for å lese mer om denne folkesykdommen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal