Strandsona skal tilhøre fellesskapet

foto
Strandsona er en del av fellesskapets areal, uavhengig av eier. Det må vi verne om. Foto: JAN INGE TOMREN