Våren er her og med det øker også antallet syklister i trafikken. Det er bra og ønskelig. At flere sykler er bra for trafikken, nærmiljøet, klima og den enkeltes helse. Sykkelbruken har økt kraftig i nyere tid, og trenden ser ut til å fortsette.

Men den gledelige utviklingen har også en bakside. Syklister er – sammen med fotgjengere – de som er minst beskyttet når de beveger seg ut på vegen. Til tross for at syklistene bare står for en liten del av vegtrafikken, er risikoen for å bli skadd i trafikken mye større for syklister enn for andre i trafikken. Nesten halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.

I gjennomsnitt mister 10 personer livet på sykkel årlig, mens omtrent 65 personer blir alvorlig skadd, ifølge Trygg Trafikk. Ferske tall som Aftenposten publiserte tidligere i år viser at på 14 år økte antall alvorlig skadde syklister i Oslo med 340 prosent. På landplan omkom 12 syklister og flere hundre ble skadd i 2016.

Norge har ikke lange sykkeltradisjoner i samferdselspolitikken. – Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir konflikter ut av det, sier professor Olav Røise ved Nasjonalt traumeregister. Han mener syklister bør få forkjørsrett, slik de har i mer sykkelvennlige Danmark.

En undersøkelse TNS Gallup gjorde for Trygg Trafikk i 2016, viste at 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det samme om bilistene.

Tilrettelegging og utbygging for sykkel er viktig, og prioriteres nå heldigvis i større grad i Norge. Men fortsatt er det langt fram til at norsk trafikk er godt tilrettelagt for syklistene.

Konflikter mellom syklister og bilister har flere årsaker. Uansett argumenter eller skyldfordeling, har en sjåfør langt bedre beskyttelse enn en sykkelrytter. Derfor er det ekstra viktig at alle som kjører bil tar hensyn til syklistene, som nå i stort antall kommer på vegene. Men også syklistene må ta ansvar for å kunne og følge trafikkreglene.