Norsk næringsliv bidrar med millioner inn i norske fotballklubber. Frem til nå har pengestøtten i stor grad gått til elitesatsinger på herresida. Nå er det tegn til endring, og det er på høg tid.

Flere av eliteserieklubbene forsterker nå sine satsinger på kvinnelagene. Dette vil på sikt kunne bidra til at gutter og jenter får mer like rammebetingelser i sine idretter.

Om bare noen uker sparkes EM i fotball i gang i England. I opptakten til mesterskapet er det stor interesse rundt laget. Norge har noen av de største profilene i idretten.

Samtidig er NFF en pådriver for at mesterskapet skal få den rammen det fortjener. En av de store endringene er at idrettens sponsorer nå er tydeligere på at de ønsker endring. Et eksempel er lakseprodusenten Salmar som ved reforhandling av sin avtale med Rosenborg var tydelige på at de forventer at det nå også opprettes en akademistruktur på jentesida.

I Møre og Romsdal har Sparebanken Møre øremerket en del midler til utvikling av kvinnefotballen. Dette viser at tydelige krav fra sponsorer kan bidra til endring. Forholdet mellom idretten og sponsorer skal ha noen tydelige grenser. Det er ikke alle krav fra en sponsor som umiddelbart kan innfris.

Det at bidragsytere er tydelige på at de ønsker en breiere satsing og like muligheter for gutter og jenter er et legitimt krav. Manglende vilje eller evne til å løfte satsingen bør få konsekvenser. Klubbene har godt av å måtte forplikte seg på dette området.

I vinter laget Oslo Economics en rapport om norsk barne- og ungdomsfotball. Rapporten, som var bestilt av NFF, var positiv, og viser at man nå nærmer seg en likestilling i tilbudet til unge gutter og jenter. Det viser at man er på rett veg. Fortsatt er det mer penger i eliteserien i menn enn det er i toppserien for kvinner. Det positive er at man nå ser bedring i rammebetingelsene i Toppserien. Interessen er på veg opp, og det er sjølsagt positivt for sponsorene. Samtidig kan de ved å stille krav også bidra til videre vekst.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal