To pionerar frå Møre og Romsdal

foto
Pionerar: Mary Eide (tv) frå Molde og Aslaug Fredriksen var begge vaksne husmødrer med lang erfaring frå kommunestyreverv då dei vart valde inn. Foto: Stortinget