På torsdag 15.02 skal det på nytt være interpellasjon om Helseplattformen på kommunestyremøte, etter at dette ble feilaktig avslått i forrige runde i desember 2023. En kan mistenke at det er en uvilje i blant våre folkevalgte til å anerkjenne det egentlige problemet vi står overfor. Dersom en velger å lytte til ensidig informasjon om en sak, vil en bare få nettopp det: et ensidig syn. Kjære folkevalgte som nå handler på vegne av folk: Er dere villig til å lytte?

Kan jeg ha tillit til at dere har evne og lyst til å se denne saken fra flere sider for å kunne være nettopp det dere er valgt til å være: en stemme for folket?

Jeg kan forstå at en har mål om bedre og mer sømløst samarbeid mellom 1. og 2.linjetjeneste i helsevesenet. Og der er vi faktisk helt enige! Det er ingenting annet jeg ønsker enn at helsetjenestene våre blir så tilgjengelige som mulig og så effektive som mulig, så vi kan hjelpe flest mulig på kortest mulig tid.

Jeg vil bare presisere at det virkelig ikke er for min egen del jeg hever stemmen nå og sier ifra. Jeg sier ifra på grunnlag av et samfunnsengasjement der jeg blir nødt til å rope varsku når bussen er på vei utfor stupet.

Jeg har ikke noen egeninteresse av å fremheve meg selv. Jeg kan gå på jobb og være der i så mange timer jeg må og få den samme lønnen som nå, både med og uten Helseplattformen. Jeg kan også bare si opp dersom jeg ikke trives med de nye arbeidsoppgavene. Det finnes nok av ledige stillinger å gå til både privat og i andre deler av landet. Men det er ikke det det er snakk om! Jeg sier ifra fordi en innføring av Helseplattformen vil være ødeleggende for helsevesenet slik vi kjenner det. Det vil få enorme konsekvenser for kommunen vår og fylket vårt. Alle som er avhengige av helsetjenester vil merke det!

Og hvordan kan jeg være så sikker på det?

Jo, jeg skal prøve å male et bilde som alle kan kjenne seg igjen i. Hvis vi sammenligner sykehuset med en restaurant der kokken er legen. Er det så vanskelig å se for seg at det vil ta lenger tid å få maten servert dersom kokken får mange flere arbeidsoppgaver utover selve matlagingen? Er det så vanskelig å forstå at dersom kokken i tillegg til å lage mat, selv må ta opp bestilling, bekrefte x antall ganger at denne er tatt opp og selv legge inn produktbeskrivelse og bestillingsbekreftelse på matvarene han eller hun trenger. I tillegg er det nye kjøkkenet så avansert at det kreves flere dager med kurs og flere uker med øving bare for å lære seg funksjonene på den nye ovnen, som gir akkurat samme resultat som den gamle, bortsett fra at det tar lenger tid. Kokken kan heller ikke stole på at bestillingene alltid er riktige og må dobbeltsjekke alt som gjøres manuelt. Fra sjefen får kokken beskjed om at systemet er så avansert og komplekst, men det vil bli bedre når han eller hun bare lærer seg det godt nok. Dessverre oppdages det etterhvert at bestillinger kan forsvinne og alt som skal videreformidles av informasjon må sendes flere ganger eller dobbeltsjekkes med gule lapper i tillegg for å unngå at kokken gjør feil på grunn av systemet. Dersom kunden har ventet i over to timer, så slettes bare bestillingen fra systemet fordi ventetiden har vært for lang og alt må gjøres på nytt.

Kokken blir frustrert over at det blir vanskeligere å lage mat og kundene blir lei av at det tar så lang tid å få maten sin. De som har råd vil kunne gå på en annen restaurant, men resten må bare pent vente på tur mens kokken må gjøre alle mulige andre oppgaver enn å lage mat.

Alle forstår at denne restauranten vil miste mange kunder og det vil være vanskelig å både beholde og rekruttere gode kokker.

Det er derfor vi roper så høyt vi kan nå før det er for seint: La oss få gjøre jobben vår og lytt til hva vi trenger!

Vi trenger ingen fancy ovn med brennere fra 1960 og metervis av  brukerveiledning. Ovnen vi har fungerer kjempefint! Vi kan godt bruke den helt til det kommer noe nytt som faktisk kan gjøre jobben lettere og raskere.

Den 12.des 2023 gikk kommunedirektøren i Molde kommune, Marianne Aasen ut sammen med 17 andre kommunedirektører og oppfordret Helse Midt til å overprøve styret i Helse Møre og Romsdal. Dette på tross av at de bare syv dager tidligere, den 5.desember hadde skrevet svart på hvitt i avisen at en felles uttalelse evt skulle komme etter Helse Midt sin avgjørelse, for ikke å påvirke valget politisk. En blank løgn med andre ord. For dagen etter, den 13.des, bestemte Helse Midt at Helseplattformen skal innføres på tross av røde tall for pasientsikkerhet. Helse Midt argumenterte til og med i sitt styremøte at uttalelsen fra de samarbeidende kommunene var viktig i grunnlaget for avgjørelsen.

Konklusjonen fra Helse Møre og Romsdal var at de ønsket utsettelse av et system som på daværende tidspunkt ble vurdert å true pasientsikkerheten i høy grad. En grundig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) lå til grunn for dette. Statens helsetilsyn har også åpne saker hos Helseplattformen og ingen av de 4 områdene som de har krevd korrigert er enda lukket. Direktoratet for strålevern, Arbeidstilsynet og Statsforvalteren i tillegg til Riksrevisjonen har fremdeles åpne tilsyn. Ingen av punktene som ble gradert som svært faretruende, er på nåværende tidspunkt blitt rettet. Det er kun igangsatt kompenserende tiltak som innebærer økt bemanning, noe vi ved sykehuset i Molde ikke har ressurser eller kapasitet til å gjennomføre. Og selv om disse skulle bli rettet, så er dette et så tungvint system å bruke at en må forvente at produksjonen går betraktelig ned i uoverskuelig fremtid. Slik som vi ser i både Danmark og Finland.

I Danmark er det en pågående aksjon for å få avviklet «Sundhetsplattformen» og det rapporteres om redusert effektivitet, økte kostnader til feilretting og lite fornøyde brukere sju år etter innføring. I Finland har kostnadene steget til det dobbelte fra budsjett siden innføring for fire år siden og overstiger nå 8 mrd. Det paradoksale er at brukerne har blitt mindre fornøyd jo mer penger som er brukt på å forbedre produktet.

I praksis betyr dette at vi kan vente oss uante og enorme kostnader som følge av at produktet er i en «optimaliseringsfase» som gir Epic ubegrensede muligheter for å forsvare arbeid med feilretting på tross av at produktet ikke blir noe bedre. For innbyggere i Molde kommune og brukere av helsetjenestene vil det vise seg i betydelig lengre ventelister både for poliklinikk, operasjoner og planlagte innleggelser enn vi har i dag. Dette har først og fremst konsekvenser for de som mister funksjon og får dårligere helse i ventetiden, men vil også ha ringvirkninger i form av lengre sykemeldinger og større fravær i arbeidslivet. Ikke minst vil det også utgjøre en enorm belastning på den enkelte helsearbeider med økt arbeidspress uten at vi kan forvente å få noe hjelp fra St.Olavs som allerede er skadeskutt.

Det er fremmet en rekke udokumenterte påstander i brevet fra kommunedirektørene. Blant annet hovedargument om at «innføring vil gi bedre og sikrere samhandling for kommunene og at en utsettelse vil være direkte uforsvarlig.» Hvor er ROS analysen deres? Gi meg dokumenterte fakta, så jeg kan gjenvinne tilliten.

Jeg krever forklaring fra våre folkevalgte på hvorfor dere, med kommunedirektøren i spissen, er villige til å sette folkehelse til side på grunnlag av allerede tapte kroner?

Hvilke argumenter og grunner har dere til å kreve at vi skal jobbe mer, med mindre tid til pasientene og samtidig forvente at «maten» skal leveres like raskt eller raskere?

Med vennlig hilsen

Lina Rossland

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal