Moldemarkas venner feirer i år 20-årsjubileum. Begivenheten skal blant annet markeres med en utstilling på museet, fra søndag 1. oktober.

Moldemarkas Venner ble dannet i 1997 og foreningens mål og visjon var «å utvikle bymarka som rekreasjons- og friluftsområde med vekt på å ta vare på og foredle de verdier som marka representerer i et vidt perspektiv.».

I dag er det morsomt å tenke på at foreningen nærmest ble stiftet som en protestorganisasjon, for å overvåke Molde kommunes arbeid med nytt vannverk. Markaentusiastene fryktet at kommunen skulle ødelegge idyllen bak byen, og at utbyggingen ville sette stygge spor.

I stedet ble stiftelsen av Moldemarkas venner innledningen på et godt samarbeid mellom offentlige etater og frivillige med stor dugnadsånd.

På de 20 år Moldemarkas Venner har eksistert er mye gjort: Stier er laget eller oppgradert, bruer er bygd og klopper over myrer lagt. Benker, bålplasser, gapahuker, fiskebrygge, skilting, kart og informasjonstavler er kommet opp. Noen dager før feiringen er det aktiv dugnadsarbeid i marka.

I vår region favner friluftsliv bredt og naturen brukes på mange ulike nivå. Fra de høgeste tinder til den ytterste holme har romsdalsk natur noe å tilby innbyggere og tilreisende. Moldemarka har blitt en inngang til naturen med lav terskel. Gjennom tilrettelegging har veldig mange brukergrupper fått tilgang til flott natur og gode opplevelser. Barn og voksne i alle aldersgrupper og funksjonsnivå bruker Moldemarka.

Allerede i 2005 fikk Moldemarkas venner fortjent kommunens kulturpris. I dag er foreningen høgt verdsatt av en hel by. Vi setter stor pris på det unike dugnadsarbeidet som er gjort og fortsatt utføres. Turtilbud som er lett tilgjengelig og som kan brukes av alle i samfunnet skaper trivsel og gjør godt for folkehelsa. Vi gratulerer Moldemarkas venner med jubileet!