Den vil nemlig gjøre noen av landets rikeste til nullskatteytere og gi størst samlede skatteletter til steder som Oslo vest og Bærum.

Selv om dette er den praktiske konsekvensen av politikken til Bjørlo og Venstre er det ikke særlig saklig å hevde at han ikke bryr seg om det Vestland han kommer fra. Jeg ville derfor ikke skrevet det om ikke Bjørlo hadde startet denne debatten med en dypt usaklig påstand om at SV vil «ha vekk» lokalt eide små og mellomstore bedrifter. «Dermed seier SV også farvel til Vestlandet slik vi kjenner det», skriver han i sitt innlegg rett mot oss.

Jeg tror vi alle tjener på å diskutere politikk på en mer jordnær og konstruktiv måte enn Bjørlo legger opp til. Både Alfred Bjørlo og jeg er stolte vestlendinger. Også vestlendinger er uenige om hva slags politikk landet trenger. Det er en stor feil å framstille enkelte rike menneskers krav om lavere skatt på formue som et viktig krav på vegne av Vestlandet. For det første er det altså slik at gjennomsnittlig formue er størst i Oslo og Akershus, ikke i Vestland. For det andre er det slik at forskjells-Norge er akkurat like virkelig og urettferdig i vest som i resten av landet.

Forskjellene i landet vårt har økt i mange år, fordi de rikeste har dratt kraftig fra resten av folket. Det er svært rimelig at de nå må bidra litt mer til fellesskapet. Pengene vil SV blant annet bruke til å sørge for at flere familier får gratis SFO, at tannbehandling blir billigere og at mennesker på uføretrygd, minstepensjon og andre lave ytelser får litt mer å leve av.

Det er ikke vanskelig å være rik i Norge, og Norge er et godt land å drive næring i. Beskatningen av kapital er ikke spesielt høy i Norge sammenlignet med andre europeiske land. Det er derfor Alfred Bjørlo som har et forklaringsproblem når han mener lavere skatt for de rike er viktigere enn bedre velferd og sosial rettferdighet.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal