Brev til Nye Veier AS: Utbedring av Eksportvegen E136 Vestnes – Innlandet grense

foto
«Vegstrekningen har ikke en gjennomgående Europavei-standard», heter det i innlegget. Her fra undergangen ved Skirimoen i Romsdalen. Foto: Richard Nergaard