Striden rundt hvem som skal ha oppdragene med å kjøre pasienter til og fra behandling, er avblåst. Lokale drosjer i Romsdal, på Nordmøre og Nordre Sunnmøre tilknyttet taxiselskapet Nordvest Taxi AS, tapte tidligere i år anbudet. Helse Midt-Norge tildelte i stedet kontrakten til et nystartet selskap, Pasienttransport1 AS. Meningen var at dette nye selskapet skulle ta over pasienttransporten fra 1. juli. Denne uka kom det melding om at selskapet som først finn anbudet, har trukket seg fra avtalen med Helse Midt-Norge. Dermed kan forhandlinger starte mellom helseforetaket og Nordvest Taxi AS om vilkårene for fortsatt pasienttransport.

Hele saka om pasienttransporten har vært besynderlig å følge. Helse Midt-Norge må åpenbart ha trodd at de kunne presse ned prisen på pasienttransporten ved å legge oppdraget ut på anbud. I Ålesund og på Søre Sunnmøre fikk NorgesTaxi oppdraget, i Romsdal og på Nordmøre og Nord Sunnmøre hadde Pasienttransport1 laveste pris og ble valgt. Noen må ha gjort en temmelig dårlig jobb med å sikre at den nye aktøren var i stand til å levere tjenestene selskapet hadde levert inn tilbud på. Ville Pasienttransport1 klare å stille nok biler og mange nok sjåfører, parat til å kjøre på dårligere vilkår til 1. juli? Svaret fikk vi nå. Pasienttransport1 måtte trekke seg fra avtalen med Helse Midt-Norge.

Dette er en pinlig sak for Helse Midt-Norge. Lokale drosjeeiere og sjåfører i vårt område har levd lenge i uvisshet om de ville ha oppdrag med å kjøre pasienter eller ikke. Flere fryktet at de måtte gi opp drosjedriften, for uten inntekter fra pasientkjøringen ville det ikke være lønnsomt å holde bil og sjåfør. Det kunne resultert i et dårligere drosjetilbud i distriktskommunene. Nå ser drosjesjåførenes arbeidsplass og tjenestetilbudet ut til å kunne berges, takket være de samme drosjene som for et halvt år siden ble vurdert som ikke gode nok. Var bråket verdt prisen?

Vi er glad for at Helsedepartementet har forstått at det er ikke særlig smart at helsevesenet skal ha et eget drosjeopplegg uten å snakke med fylkeskommunen.  Når fylkeskommunen skal kjøre skoleelever, og helseforetaket sørge for at pasienter kommer seg til og fra lege og sjukehus, er det logisk at man kan samordne og samarbeide, slik at drosjene som finnes kan utføre begge typer oppdrag.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal