Samarbeid kan gi flere lærlingeplasser

foto
Så langt har 20 bedrifter sluttet seg til den nye lærlingeordningen for reiselivsfaget. Molde Fjordstuer er en av lærebedriftene som deltar. Foto: BJØRN BRUNVOLL