Insekter spiller en avgjørende rolle i opprettholdelsen av balansen i økosystemer over hele verden. De pollinerer blomster, bryter ned organisk materiale og fungerer som viktige matkilder for andre dyr. Dessverre står insektene overfor en rekke trusler og en ofte oversett aktivitet som kan ha alvorlige konsekvenser for dem er kantklipp. Selv om det kan virke som en uskyldig praksis, har kantklipp potensial til å forstyrre insektpopulasjoner og skade hele økosystemer.

Løvetannen er en av insektenes viktigste blomst på våren, spesielt for bier og sommerfugler. Den gir rikelig med nektar, som er viktig mat for insektene. Den gir rikelig med pollen, som er viktig for at larvene skal utvikle seg til å bli sunne insekter. I tillegg er det ofte mange av den slik at konkurransen om maten ikke er like stor. På denne måten bidrar løvetannen til å opprettholde pollineringen av andre planter i økosystemet og den har en viktig rolle i å opprettholde biologisk mangfold.

Hjemme hos oss har vi innført klippefri mai. Klippefri mai er også kjent som «No Mow May» og er en kampanje som oppfordrer folk til å la gresset vokse fritt gjennom hele måneden mai uten å klippe den. Dette initiativet har flere fordeler og positive effekter.

  1. Man fremmer biologisk mangfoldet i området og støtter pollineringen av planter. Ved å la gresset vokse fritt, får blomster og urter muligheten til å blomstre og tiltrekke seg pollinatorer som bier, sommerfugler og andre insekter.

  2. Det uklippede gresset gir et ynglested og tilfluktssted for insekter, smådyr og mark. Mange insekter og smådyr er avhengige av høyt gress for å finne mat og beskyttelse. Ved å gi dem et sted å leve, bidrar klippefri mai til å opprettholde lokale økosystemer.

  3. Noen gressarter og urter som vokser i høyt gress, kan være villblomster som er naturlig forekommende og viktige for det lokale økosystemet. Ved å la gresset vokse, får disse blomstene muligheten til å blomstre og spre seg og bidrar til å bevare den naturlige floraen.

Klippefri mai er en enkel, men effektiv måte å støtte økosystemet og fremme biologisk mangfold på. Det er en mulighet for enkeltpersoner, samfunn og kommuner til å ta del i bevaring av naturen rundt oss og bidra til en sunnere og mer bærekraftig planet.

Siden svært få har innført klippefri mai, må insektene ofte ty til veikantene for å finne mat. Det er derfor viktig at vi bevarer veikanten mens den blomstrer og heller venter til juni med å starte kantklippen.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal