Salmon Center Molde åpnet 14. november i 2023, og har gjennom sitt første driftsår hatt 12.000 skoleelever, bedrifter, politikere, turister på besøk. Besøkstallene er imponerende og vi har gjennomført 179 RIB turer til merdekanten og servert omtrent 300 kg laks tilberedt av gjestene selv.

Samfunnsoppdrag å formilde

Salmon Center Molde driftes av tre faste ansatte og fem deltidsstillinger. Vi tar med oss besøkende på guidet tur på senteret, og med RIB ut til merdekanten. Vårt samfunnsoppdrag er å formidle kunnskap om havbruk og la besøkende møte historien, teknologien, fisken og noen av de menneskene som arbeider i næringa. Hver dag får vi tilbakemeldinger om hvor viktig denne kunnskapsdelingen er, og vi jobber ekstra hardt for å gi hver enkelt gjest kunnskap og opplevelser, med et ærlig innblikk i en næring som ellers er lite tilgjengelig for publikum.

Elin Heidi Stavik Foto: Salmon Center Molde

Ungdomsskolen er partner

Noen skoler i vår region ønsker et mer omfattende samarbeid i henhold til sine læreplaner. Bergmo ungdomsskole, for eksempel, har valgt Salmon Center Molde som partnere når de arrangerer bærekraftsuke for sine 10. klassinger. I prosjektet som strekker seg over en hel uke, får elevene oppleve matproduksjonen i praksis, samtidig som de får jobbe med dagsaktuelle problemstillinger fra næringen.

-Denne tilnærmingen gjør oppgavene relevante og undervisningen blir mer meningsfylt enn vi klarer å skape i en vanlig klasseromssituasjon. Læringen blir praksisnær og elevene får et innblikk i en næring de ellers har et distansert forhold til, er tilbakemelding fra inspektør Lars Flemmen ved Bergmo ungdomsskole.

Ringvirkninger og arbeidsplasser

Og nettopp slik kunnskapsbygging er hovedbegrunnelsen for tildelingen av visningskonsesjonene: å bygge kunnskap om ei viktig næring for landet. Som i tillegg til å være landets andre største eksportnæring, skaper ringvirkninger og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor de er etablerte.

Lokalpolitikerne kjempet for ordningen

Tilbudet er unikt og formidlingen er uavhengig av selskapet som drifter konsesjon og senter. Visningssenteret skal også ta opp de utfordrende og krevende sidene ved havbruk. Det var lokalpolitikerne i havbrukskommunene som i sin tid kjempet fram visningskonsesjonene for å bygge kunnskap, rekruttere til næringa og skape ringvirkninger og kompetansearbeidsplasser i kommunene sine.

Stormakt i å høste, dyrke og utvikle havet

Norge har store muligheter for å skape større verdier av havet. Ambisjonen om at Norge fortsatt skal være en stormakt i å høste, dyrke, utvikle og forske på havets ressurser er vesentlig for oss som nasjon.

Så hvorfor kommer forslaget om inndragning av visningskonsesjoner nå? I ei tid der alle må jobbe målrettet og sammen for å få verden til å spise mer sjømat? Verdens befolkning må spise mer og høste mer fra havet, heter det i samtlige bærekraftserklæringer fra FN. Vi står også overfor et miljøveiskille hvor oljen skal fases ut, og mange peker da på havnæringene som en naturlig erstatter og en enda viktigere framtidsnæring for Norge. Aldri før har det vært så viktig med kunnskapsbygging om havet og framtidsmulighetene.

Viktig rekruttering

I dette store bildet spiller derfor visningskonsesjonene og visningssentrene en rolle med å bygge kunnskap i befolkningen om havbruk som viktig matproduksjon. Lokalsamfunn langs hele kysten samler seg nå for å opprettholde formidling og undervisningen landets 31 visningssentre tilbyr. Vi ønsker alle velkommen for å se og utforske senteret vårt. Det er gratis inngang med guidet visning og tur til merdekanten inkludert.

For kanskje viktigst av alt – vi trenger fremtidig arbeidskraft - enda flere barn og unge må i framtida jobbe i havnæringene. Å oppdage og erfare havnæringene gjennom aktiv deltakelse, som det vi kan by dem, gir dem kunnskap, skaper begeistring og varige holdninger.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal