De står opp for byens innbyggere, og viser at de er sanne Moldevenner. Nå må også de andre partiene signalisere hvilken holdning de har til boligbygging i Retiroskogen, kloss opptil et idrettsanlegg. Ønsker de å ta vare på byens attraktive og unike perle, eller vil de ødelegge?

Dersom de fleste partiene nå kan signalisere at de er imot boligbygging, så vil administrasjonen spare seg mye arbeid.

Dersom passiviteten skyldes manglende innsikt i planjuss, kan jeg berolige med at kommunen står helt fritt til å bestemme arealformål på privat grunn, som ikke er bebygd, uten å komme i en erstatningsrettslig posisjon.

Det kan nevnes at Statsforvalteren, av hensyn til friluftsaktivitet, anbefaler kommunen om ikke å gå videre med boligbygging i planen, som også vil gi betydelig miljøskade.

Frank Westad

Optimist

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal