Studenten hadde intervjuet 50 personer angående et kjemisk stoff, og hadde en lang liste med viktige momenter som beskrev dette stoffet. Jeg husker selvsagt ikke detaljert, men her kommer et lite bruddstykke.

Stoffet er dødelig ved innånding, det kan være årsak til jorderosjon, det kan forårsake at metall ruster, det er trafikkfarlig og øker bilers bremselengde, det er funnet i celler på døende kreftpasienter, osv.

Hele 48 personer valgte svaralternativet at stoffet burde forbys, mens én hadde valgt «vet ikke». Den siste personen, en av studentens lærere, valgte derimot svaralternativet at stoffet burde bevares. Læreren påpekte at stoffet, omtalt som dihydrogenmonoksid, i dagligtale kalles vann.

Det siste året har lokalavisene hatt flere meningsmålinger omkring Fergefri E39 Møreaksen, som går mellom Breivika i Ålesund og Bolsønes i Molde. Her ble traséen valgt i 2014, og Stortinget tok prosjektet inn i Norsk Transportplan i 2017. Nå er det beslutningen i Stortinget om bevilgning som gjenstår.

Avisene har likevel valgt å gjøre dette til et vesentlig tema i høstens lokalvalg, og langt flere enn meg lurer på hvorfor. På tross av at avisene selv har gjort dette til et hett tema, er det i enkelte aviser vanskelig å slippe til med synspunkter.

Når det gjelder avisenes meningsmålinger har jeg en berettiget mistanke om at de som har utarbeidet svaralternativene ikke selv forstår hva svarene betyr. Slik som spørsmål av typen «Bygging av Møreaksen på E39 bør skrinlegges for godt», og lignende. Avisenes forsøk på å forklare hva svarene innebærer er også lite overbevisende. Stort bedre blir det ikke når politikere forsøker seg.

Men på tross av så mange meningsmålinger er det fortsatt én jeg savner. Når får vi svaret på hva folket mener om fergefrie fastlandsforbindelser til øyene Otrøya og Gossen? Dette er absolutt et viktig spørsmål ved lokalvalget. Eller mener avisene at dette svaret følger av meningsmålingene om Fergefri E39 Møreaksen (Breivika-Bolsønes)? Alle disse har vist et flertall for de fergefrie fjordkryssingsalternativene.

Ønsker folket at Møre og Romsdal fylkeskommune skal bruke milliarder av egne penger, ønsker folket at staten skal ta regningen, eller ønsker folket at disse øyene ikke skal få fergefri fastlandsforbindelse?

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal