«FO fordømmer alle angrep og overgrep mot sivilbefolkninga i Palestina og Israels kollektive avstraffelse, utsulting og tvangsflytting av sivilbefolkninga i Gaza.

FO fordømmer Hamas sitt terrorangrep mot Israels sivilbefolkning, og alle pågående brudd på folkeretten som sivile blir utsett for i denne krigen.

I over 50 år har Israels ulovlige okkupasjon av Palestina ført til en av verdens mest alvorlige og langvarige krenkelser. Ulovlige, Israelske bosettinger bryt med folkeretten. Murene og grensene skiller Israel og Palestina, og splitter det Palestinske folket mellom Vestbredden, Gaza og Jerusalem.

Gazastripen, et område knapt større enn Hamar, har 2,3 millioner innbyggere og beskrives som verdens største fengsel. Folk sperres inne uten sjanse til å flykte bomberegnet. Israels pågående bombing og bakkeinvasjon fører til en av de dødeligste konfliktene i nyere historie.

Over 11.000 menneske er blitt drept på en måned, mer enn 4.500 barn. Tallet på såra er langt høyere, og et ukjent antall barn og voksne er savnet.

Sykehus angripes, og helsepersonell risikerer livet sitt i arbeidet for skadede mennesker. Blokaden stanser mat, vann, strøm, drivstoff og medisiner fra å nå mennesker i en alvorlig humanitær krise. Veien til fred går ikke gjennom krig, segregering og menneskerettighetsbrudd.

Hamas sitt angrep rettferdiggjør ikke Israels kollektive avstraffelse av sivile og brudd på Genève-konvensjonen. Begge har begått alvorlige menneskerettighetsbrudd og påført befolkningen traumer det er vanskelig, kanskje umulig å lege.

Det internasjonale samfunnet har en viktig rolle å spille i prosessen for en fredelig løsning. Mens flere land i Europa har stanset hjelp til Palestina, har Norge gått i motsatt retning, fordømt blokaden og holder døren åpen for dialog med alle parter. Norge bidro også til å sikre flertall i FN om våpenhvile på Gaza. Men lite tyder på at Israel vil gi etter for kravet.

Det trengs internasjonalt press for å få til en våpenhvile og reelle fredsforhandlinger.

FO støtter den løsningen som det Palestinske folk ønsker for å sikre sine demokratiske rettigheter.

FO ber norske myndigheter om å være en pådriver for at terror- og krigshandlinger i Israel og Palestina etterforskes av Den Internasjonale straffedomstolen (ICC), og stille nødvendige ressurser til rådighet.

FO ber Regjeringen fortsatt bruke alle tilgjengelige diplomatiske kanaler for å presse fram våpenhvile og sikre oppstart av reelle fredsforhandlinger. Norge må aktivt arbeide for å få slutt på Israels ulovlige okkupasjon av Palestina og blokaden av Gaza. Palestina må anerkjennes som selvstendig stat innenfor grensene av 1967-avtalen. Veien til fred er solidaritet. Derfor bidrar FO med støtte til humanitært arbeid og fordømmer de pågående menneskerettighetsbruddene og overgrep mot sivile».

Partane har, etter at uttalen vart utforma og underteikna, blitt einige om ein våpenkvile på fire dagar.  Israel er og villig til å forlenge våpenkvila om fleire gislar blir frigitt av Hamas. Israel har i  midlertidig sagt at krigen mot Hamas og det palestinske folket skal fortsette etter våpenkvila.

Ein av dei største tragediane i nyare tid utspinn seg i Midt-Østen,  vi i Norge står hjelpelaus og ser på, medan vi forbereder julebord og julefeiring.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal