Regjeringspartiene innhyller nedleggelsen av tingretter i retorisk tåke – tingrett og avdelingskontor er ikke det samme

foto