Om «stakkarslige ledere». Tilsvar til Per Olav Mevold

foto
Terje Tovan, Folkebevegelsen MuM Foto: Bjørn Brunvoll