– Møre og Romsdal er medmennesker som støtter Barnekreftforeningen

foto