Regjeringens informasjonsstrategi: Joker Nord i praksis?

foto