Møreaksen og lønnsomhet

foto
Illustrasjonen viser den planlagte brua over Julsundet på Møreaksen. Foto: Illustrasjon: Rambøll / Statens vegvesen