Verst var det i vårt fylke, hvor eksamen til slutt måtte avlyses. For elevene var mandagen preget av et digitalt kaos. Problemer med innlogging, problemer med digitale hjelpemidler og til slutt problemer med i det hele tatt å komme seg på nett. Utdanningsdirektoratet har varslet at de vil granske hva som gikk galt, og det er det all grunn til. Selv om prosjektet med heldigital eksamen har vært planlagt i over tre år, ble det så store problemer.

Både elever og skolene har vært positive til at eksamen nå skulle være heldigital. Det er tross alt det som er framtida. Men det er skuffende at nye digitale løsninger innføres med så store problemer, det synes ofte som en naturlov.

Som vi vet, er det ikke bare skolene som har hatt trøbbel med nye systemer. Helseplattformen er det mest opplagte eksempelet, og her er problemene virkelig alvorlige. Tirsdag ble det kjent at 500 leger ved sykehusa i Molde, Kristiansund, Ålesund, Volda, Levanger og Namsos har skrevet brev og uttrykker stor bekymring for innføringen av det nye journalsystemet i Midt-Norge. Da løsningen ble tatt i bruk ved St. Olavs medførte det er en rekke farlige feil. Til slutt er nødbremsen tatt i bruk over hele helseregionen.

Lista over digitale storprosjekter med problemer er lang. Det er lett å tro at dette bare rammer offentlig sektor, men det er feil. Også store private selskaper opplever ofte digitalt kaos med nye systemer. Vi ser også at sårbarheten er stor. Mange velrenommerte selskaper har de siste åra blant annet blitt rammet av alvorlig datakriminalitet.

Felles for mange av de store problemene er mangel på testing i stor skala. Systemene faller sammen når så mange brukere og ulike behov skal forenes digitalt. Derfor er det også viktig at feil blir undersøkt og granskes. Bare slik kan det læres og det blir en god nok stresstesting før neste store lansering.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal