I et innlegg peker Klinge helt korrekt på mange av skadevirkningene formuesskatten på arbeidende kapital har for norske bedrifter og arbeidsplasser. Det er en skatt utelukkende på norsk eierskap, og gir dermed norskeide bedrifter en ulempe i konkurransen med utenlandsk eide bedrifter. Midlene hentes fra bedriften og reduserer egenkapitalen og bedriftens evne til å investere i nye arbeidsplasser. Det er også en skatt som betales uavhengig av om bedriften har overskudd.

Klinge hevder Sp er opptatt av å finne metoder for hvordan de kan redusere skatten på arbeidende kapital. I vår regjeringsperiode reduserte vi satsen og økte aksjerabatten. Det er en måte å gjøre det på. Vi er åpen for å diskutere andre måter å redusere og fjerne skatten på arbeidende kapital på om Sp ønsker en dialog om det.

Problemet til Sp er at de fører en helt annen politikk i regjering. Siden de tok over i 2021 har de sammen med Ap og SV redusert aksjerabatten og økt satsene. Formuesskatten på arbeidende kapital er tilnærmet doblet, og SV er i tillegg tydelig på at de vil fortsette å øke skattene for næringslivet.

Klinge hevder at det «ikke har vært særlig politisk vilje hos flertallet på Stortinget til å finne løsninger». Jeg antar Klinge da tenker på Ap, SV og de andre partiene på venstresiden. Om Sp vil sette seg ned sammen Høyre og de andre borgerlige partiene, er det flertall i Stortinget for å redusere formuesskatten på arbeidende kapital. Min dør er åpen, Klinge.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal