Før jul fjernet Fjord 1 baugportene på ferja som trafikkerer sambandet Aukra – Hollingsholmen. Den beslutningen mener næringsforumet på Aukra er uforståelig, og klager på at sjøvann slår innover bilene på dekk. Fjord 1 står på sitt, og viser til at praksisen ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. Samtidig opplyser de at ordningen gir bedre regularitet, og har en positiv miljøeffekt. Rederiet sier til Romsdals Budstikke at de registrerer misnøyen, men at de ikke vil endre praksis nå.

Romsdals Budstikke skal ikke konkludere bastant i denne saka. På kommunikasjonssida virker det imidlertid til at rederiet har et klart forbedringspotensial. Aukra Næringsforum representerer bedrifter og virksomheter som er helt avhengige av god og sikker ferjedrift. En medlemsorganisasjon skal sjølsagt ta opp de innspillene de får fra sine medlemmer. Leder i Aukra Næringsforum har helt rett når han understreker at medlemmene er Fjord 1 sine kunder. Saka framstår nå som fastlåst, og det etterlatte inntrykket blir fort at rederiet ikke bryr seg om tilbakemeldingene fra næringsinteressene på øya. Når man ser videobildene av sjøvannet som slår innover dekk er det lett å forstå bekymringen som enkelte passasjerer kjenner på.

Derfor tror vi at Fjord 1 hadde hatt mye å tjene på å gå i dialog. Argumentene som går på regularitet, vil det helt sikkert være interesse for, også i næringsforumet. Samtidig må rederiet ta på alvor de tilbakemeldingene som kundene gir. Ikke minst bør de på en skikkelig imøtegå påstandene om at dette går på sikkerheten løs. Slik bekymring kan man unngå ved å gå tidlig i dialog. I dette tilfellet var inntrykket at endringen bare ble gjennomført uten noen form for varsel til passasjerene.

Folk i vårt område er av naturlige årsaker opptatt av ferjene. Tillit mellom rederi, fylkeskommunen og befolkningen er viktig. Den interessen som Aukra Næringsforum har vist bør sees på som positiv. Når partene fortsatt har ulik oppfatning, kan det være greit å gjøre et nytt forsøke på å lande saka med dialog.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal