Næringslivets «opprop»: Egeninteresser og sterke oppfordringer

foto