Eldrepenger fra staten med merkelapp

foto
Vestnes er en av kommunene som har investert i nytt helsehus, Stella Maris. Alle kommunene i vårt område må forberede seg på en formidabel vekst i antall eldre over 80 år. Foto: OLAV SKJEGSTAD