Det er lokalvalg til høsten, og jeg mener at lokalpolitikere og befolkning bør sette seg mer inn i denne problemstillinga og la det bli en sak som engasjerer også inn mot valget!

Det er stor mangel på fastleger i Molde kommune. Det er flere ubesatte stillinger, og selv om et par leger er på vei inn så holder ikke dette. Det er dessverre også leger på veg ut…

Fastlegeyrket er et fantastisk yrke og jeg anbefaler det sterkt til yngre kolleger. Vi møter flotte mennesker i alle livets faser og situasjoner, og det er en berikelse. Vi ser at det nasjonalt jobbes med å få ned arbeidsbelastningen for fastleger, og jeg har fortsatt tro på at man vil lykkes med det. MEN som jeg vil belyse under så må Molde kommune forbedre lokale forhold for at vi skal få nok fastleger hit! Det har skjedd alt for lite her lokalt siste 3 år!

Det er flere år siden det har vært en reell mulighet til å velge seg en fastlege i Molde kommune. Det er over 2700 personer som i dag står på venteliste (helsenorge.no) og det er ingen ledige fastlegelister. Mange av disse 2700 har ikke fastlege i det hele tatt, og dette gjelder særlig flyktninger og arbeidsinnvandrere. Andre har flyttet hit fra andre steder i Norge og har fastlege der de kom ifra, men det er sjelden en god løsning. De kan risikere å ikke få god nok helsehjelp! Jeg vil anslå det er minst 1000 (1500? et eksakt tall vil ikke Helfo oppgi) personer som bor i Molde kommune nå som i «praksis» ikke har fastlege som kan gi god nok hjelp ved «vanlige problemstillinger» eller når mer halvakutte ting oppstår. Er man akutt syk (hjerteinfarkt, hjerneslag osv) eller har fått alvorlig skade kan man bruke legevakt, men i det store og hele skal det meste av problemstillingene til fastlegen/fastlegens legekontor. En del av tallet består også av personer som har fastlege i Molde kommune, men som vil bytte «internt». Jeg vet om flere som f.eks bor i Eidsvåg og har fått tildelt fastlege på Midsund. Det er et stykke å reise!

Noe mange nok ikke vet (og jeg lurer av og til på om alle i administrasjonen og alle politikere i Molde vet det??) er at de som ikke har fastlege i Norge får tildelt fastlege når det blir en åpning hos en fastlege FØR de som står på venteliste og har fastlege annet sted i landet. Jeg mener at vi har en plikt til å ta godt imot flyktningene fra f.eks Ukraina, og gi de god helsehjelp, MEN så lenge Molde kommune ikke har klart å skaffe nok fastleger blir også de stående uten. Vi opplever et økende press på våre legekontor og på legevakt av pasienter fra Molde kommune som ikke har fastlege (eller som har fastlege helt andre steder i landet) og som ønsker helsehjelp. Oftest er det helsehjelp som ikke er «akutt» og som fastlege skulle tatt seg av. Disse kontaktene til oss tar etter hvert mye ressurser både fra helsesekretærer, sykepleiere og leger, og er med på å føre til lengre ventetid (og dårligere helsehjelp?) for pasienter som tilhører våre legekontor.

Administrasjonen i Molde kommune har flere ganger det siste året vært ute i media og fortalt om situasjonen og at det er bedring i sikte. De har sagt at de jobber hardt med å rekruttere og beholde fastleger. Det har vært søkere på ledige stillinger og nyansettelser, og det ble sagt at mange skulle få fastlege. Det ble sagt at i løpet av våren 2023 skulle ting bli bedre. Det har i realiteten ikke vært mulig å velge seg en fastlege i Molde kommune hittil i 2023! Jeg har sjekket en gang hver måned i 2023, og ikke funnet noen åpne lister! Hvorfor tar ikke søkere jobbene? Det er mange lister uten fast lege, og egentlig skulle vi hatt nye fastlegelister også for å kunne gi fastlege til de som ikke har. Nylig utlyste fastlegehjemler ved Legesenteret i Storgata hadde vel ikke noen reelle søkere? Jeg ser at søknadsfristen ble utsatt til august.

I Molde kommune er det 4 kommunalt drevne legekontor (Midsund, Kirkebakken, Skåla og Nesset) og 4 kontor (Kvam, Molde Brygge, Storgata og Fem Faste) der vi legene står for all drift av kontorene selv («private»). Det vil si alt fra leieforhold, ansettelse av helsesekretærer og annet personell til kjøp av datasystemer osv osv. Vi private mottar et basistilskudd fra staten og kommunen har ingen utgifter til drift av våre kontor, eller til vår lønn som fastleger. Vi private kontor har 26 legehjemler og har 27490 pasienter på våre lister, og de kommunale har 10 legehjemler og 8260 pasienter. I snitt har private fastleger ca 230 flere pasienter på sine lister. Jeg vet at kommunen har utgifter til å drive de kommunale legekontorene. Jeg vil ved å si dette ikke klage på våre «kommunale» legekolleger. Dere er gode kolleger som gjør en flott jobb. Det er kommunen som tildeler fastlegehjemmel/ansetter lege også ved de private kontorene. Vi ser at kommunen har klart å rekruttere noen leger siste par år til de kommunale kontorene, men ikke til de private! Vi ser at mange av landets kommuner, og det gjelder også «bykommuner», har gjort tiltak som har ført til at også private kontor har fått nye fastleger. Hvorfor har ikke Molde kommune satt inn noen effektive tiltak her?

Vi fastleger ønsker mer normal arbeidsbelastning, og det er ikke mer lønn vi er ute etter.  Dette vil være med på å gi oss muligheten til å gi våre pasienter et bedre helsetilbud, og viktig for nå å rekruttere og beholde fastleger, særlig blant oss “private”! En erfaren kollega sa her om dagen: «Jeg jobber nå 10 timer mer i uka enn for 10 år siden, og det med samme antall pasienter og med samme effektivitet». Jeg opplever det samme. Dersom jeg skulle komme ned på 40 timers arbeidsuke måtte jeg redusere min pasientliste med 300, kanskje 400, pasienter. Jeg nevner at jeg også er pliktig til å ha legevakter på kveld-natt og helg, og har en plikt som sykehjemslege. Dersom vi var 10 fastleger i Molde kommune som nå ville redusere listene våre slik jeg beskriver, måtte det opprettes 4-5 NYE fastlegehjemler, og dermed skaffes 4-5 helt nye fastleger! Det virker helt urealistisk når det i Molde kommune allerede mangler ledige fastlegelister (vi hadde trengt 2-3 bare for å ta unna ventelistene) og det er flere ubesatte eller med vikar. Med dagens «politikk» i Molde kommune er det umulig å få en velfungerende fastlegeordning, og jeg stiller også spørsmålet ved om man pr. i dag oppfyller lovkravene som finnes? Jeg håper, som sagt at politikere også tar tak i dette nå, og ber om at man ikke kommer med flotte ord om at dette skal løses osv, men virkelig setter inn effektive tiltak!

Molde, 19.06.2023

Lars F. Hasselgård. Fastlege, legevaktslege og sykehjemslege (i Molde kommune).

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal