I løpet av eit år vil 950 tonn nitrogen gå på sjøen. 950 000 kg. 2 600 kg kvar dag. Ein bonde som fyller gjødseltankvogna med 10 tonn møkk, han får med seg ca. 30 kg nitrogen. Det blir følgjeleg 86 vognlass på eit døgn, eller eit lass oftare enn kvart tjuande minutt. Kva ville vi ha sagt om bøndene kom i ein endelaus straum og spruta gjødsla på sjøen i eit slikt tempo?

Det årlege utsleppet av fosfor er noko mindre, berre 80 tonn. Eller 80 000 kg. Eller 219 kg i døgnet. Om ein mann går over Sørsundbrua ein gong i timen og tømmer eit trillebårlass med grått pulver over rekkverket kvar gong, vil han vel bli plukka opp av politiet for ei forklaring.

Elles skal ein vere merksam på at dette utsleppet kjem ikkje i staden for utslepp knytt til lakseoppdrett innover i fjorden. Dette kjem som tillegg. Når oppdrettsnæringa går i land, så tar dei ikkje med seg anlegga opp frå sjøen. Dei blir verande.

Gamle Kristiansund er av Stortinget pålagt å reinse kloakken sin. Dei har jobba med saka i fleire år, har bruka kring 350 millionar, og er snart ferdige. Molde har bruka over 100 millionar på nye anlegg siste ti åra. Ålesund skal også få orden i sakene, til 1,1 milliard kroner, så slepp dei døgnmulkt og byggeforbod. Eller kan det vere slik at kommunane reinsar sjøen slik at oppdrettarane får ein sjø som er rein nok til at dei får spedd ut fiskemøkka i havet?

Viss du har sjanse til å seie di meining om denne saka nokon stad det har noko å seie, så tenk på gjødselvognene i sjøkanten og mannen som går over Sørsundbrua.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal