Samling rundt tingretten i Molde

foto
Det juridiske fagmiljøet i Molde ønsker gjenoppretting av Romsdal tingrett med egen, lokal ledelse. Det er viktig at aktørene nå samles om å stå bak en slik løsning. Foto: Bjørn Brunvoll