Nytt fleirtal «stoppar giftdeponiet på Raudsand»

foto