Denne galskapen må ta slutt. Matjord er en grunnleggende ressurs for våre muligheter til å overleve. Vi har tre prosent dyrkamark i Norge. Til sammenligning er 71 prosent av England landbruksareal.

Regjeringen har kommet med en »Oppdatert jordvernsstrategi og forsterket jordvernlov», der det heter: «Jordvern handler om samfunnsinteresser som bærekraft og matsikkerhet, og er grunnlag for beredskap og selvforsyning. Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land, og arealer egnet for matproduksjon ligger ofte der det er utbyggingspress. Arbeidet med å sikre dyrka jord krever derfor kontinuerlig oppmerksomhet.»

Regjeringen har altså som målsetting å redusere nedbyggingen av en altfor knapp ressurs, og de vil heve selvforsyningsgraden til 50%. Bondelaget beregner denne i dag til 40%. «Ser vi på tallene over mat som er produsert i norsk jordbruk på norsk for i 2019,`er tallet 34», sier Faktisk. Krigen i Ukraina har gjort mange av oss bevisste på at det er stigende matusikkerhet i verden, og matsikkerheten kan ikke bare være et tema som behandles på regjeringsnivå. Politikerne i Gjemnes synes å forstå noe. De protesterte mot Statens Vegvesen, som ville legge ny veg gjennom flere gårdsbruk. Det gjør de imidlertid med motorveien som bygges mellom Strande og Hjelset, der 200 da matjord blir ødelagt.

Romsdals Budstikke hadde en artikkel om dette emnet i 2018, der konklusjonen er: «Molde kommune toppar verstinglista med 347 dekar dyrka mark som blir bygd ned.». Planene på Årø bidrar til å sikre Moldes plassering på denne lista.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal