Bilen er vårt mest fleksible transportmiddel og står for mer enn 80% av persontransporten. Bilen gir et solid bidrag til å gjøre hverdagen enklere for mange. Fremskrittspartiet sier derfor nei til særskilte reguleringer og forbud mot bruk av bil. I mange byområder er det etablert samferdselspakker som har til hensikt å hindre bilbruk samtidig som folk som bruker bil skal måtte finansiere andre trafikanters transporthverdag gjennom bompenger. Fremskrittspartiet avviser nullvekstmålet for biltrafikk og mener det er et offentlig finansielt ansvar å bygge ut veier samt infrastruktur for kollektivtrafikk.

For folk som kjører mye eller bor i distriktene innebærer dagens elbilteknologi et betydelig steg tilbake i praktisk bruk. Fremskrittspartiet mener at alle som ønsker det skal ha mulighet til å kjøpe ny  bensin- eller dieselbiler også etter 2025, dette har vi også fremmet forslag om i Stortinget.

Fremskrittspartiet er garantisten for at du skal kunne velge bilen som transportmiddel og som bilkjøper selv får velge også etter 2025. Der andre partier ser på bilen som en avgiftspolitisk melkeku vil Fremskrittspartiet redusere særavgiftene på bil og bilbruk.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal