ACER først - dette er et organ som skal overse hvordan strøm kjøpe og selges i det Europeiske markedet. Å bli med i ACER er ikke salg av arvesølv, men en aksept av at markeder på tvers av grenser fungerer best med felles regelverk. Vi har det samme på flyreiser, passkontroll, personvern og diverse miljø og matsikkerhet.

Acer eksisterer om Norge vil eller ei, om vi ønsker å selge strøm, så må vi forholde oss til regelverket i markedet.

Den 4. energipakken fra EU er et ledd i en ren energi-strategi fra EU, som går foran som omstillingsmotor i det grønne skiftet. Ser Nei til EU er bekymret for bøter til norske foretak. I og med at Norge primært selger vannkraft, så er den bekymringen grunnløs.

Acer er ikke mer enn et organ hvor man kan løfte stridigheter innen kjøp og salg av strøm. Vi gir ikke fra oss noen suverenitet, annet enn å måtte tilpasse oss et felles regelverk, om vi skulle bryte de reglene vi allerede har blitt enige om.

Anti skriver: “vi mener vedtaket om Acer er avståelse av norsk suverenitet til EU i strid med Grunnloven.” her mener dere feil. Det er like mye avståelse fra norsk suverenitet som personvernloven - et felles regelverk er ikke å avstå norsk suverenitet - Det er en aksept for at felles spilleregler gjør hele banen bedre.

Norsk Industri, spesielt da kraftkrevende industri er avhengige av forsyningssikkerhet. Det kan best sikres med kraftutveksling i et større marked og da er det viktig at et slikt marked har et felles sett med regler. Utenlandskabler og Acer er et svar for å sikre forsyningssikkerhet også når det måtte være tørre år. Holder vi pris ute av diskusjonen så er det ingen tvil om at de tekniske løsningene er det som er best for norsk industri. En reversering vil da skape en usikkerhet.

Manglende kunnskap skaper frykt, frykt skaper populisme og populisme løser ingenting. Nei til EU er ikke på linje med Norsk Industri.

For å sitere Norsk Industri sine egne nettsider: “Korrekt informasjon om det europeiske energisamarbeidet er avgjørende. Fordi energi og energiforsyning er så sentralt for absolutt alle land i Europa er det viktig. Norsk Industri mener at vi bør og må diskutere europeisk energipolitikk på basis av fakta.”

Prisene er en annen diskusjon, bare delvis relevant for de tekniske løsningene. Anti nevner selv at Norge utgjør en liten del av EU sitt energibehov. Da er det jo godt å vite at EU satser svært offensivt på energiproduksjon og har økt sine mål for 2025 og 2030. Med stadig mer fornybar energi i EU vil de måtte selge produksjonen, når ingen forbruker. På mange områder løper EU foran Norge, det vil de også gjøre på energiproduksjon - et slikt løp er det lurt å være en del av.

Prisen derimot er en debatt for skatt og fradrag fremfor en debatt om EU, ACER og kabler.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal