Flere og flere vil betale for å lese avis på nett. I 2021 økte andelen som vil betale for sin nettavis fra 29 til 36 prosent, ifølge Norsk mediebarometer. – Nordmenn synes å ha blitt mer villige til å betale for nyheter fra kilder som de synes er pålitelige. I internasjonal sammenheng er dette høye tall, sier Emma Schiro, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Det er gledelige tall for alle oss som jobber i aviser rundt om i landet. For Romsdals Budstikkes del har vi sett denne trenden nå over flere år. Og i 2022 passerte vi en historisk grense. Nå er det noen flere som abonnerte på nettavisa vår, enn på den tradisjonsrike papiravisa.

Siden 1843 har Romsdals Budstikke hatt papiravis. Nettavisa kom først etter årtusenskiftet i 2001, men har allerede like mange betalende lesere som papirutgaven. Selv om papiravisa fortsatt står sterkt hos oss er veksten naturlig nok på den digitale utgaven. Det har ikke vært en selvfølge, de første 10 åra med nettavis var inntektene basert på annonseinntekter. Nå er lesernes vilje til å betale for lokale nyheter større enn noen gang.

Men tradisjonsrike mediehus over hele Norge, også ute i verden, har ett stort problem. Det er veldig mange unge som ikke leser nyheter hos redaktørstyre medier. De fleste unge får med seg nyheter via flere ulike kanaler. Men 17 prosent oppgir at de kun får nyhetsinformasjon via sosiale medier, viser Norsk mediebarometer 2021.

Det samme Barometeret viser at 39 prosent av befolkningen konsumerte nyheter i sosiale medier en gjennomsnittsdag i fjor. Både nyheter formidlet av etablerte og redaktørstyrte medier, men også fra andre aktører. Dette åpner også for at brukere får nyheter som ikke er sannferdige, ikke fremmer ytringsfrihet og våre demokratiske verdier.

Blant de i alderen 15–25 år er Snapchat klart største mediekanal. For norske medier er det utvilsomt en av de største utfordringene i framtida. Samtidig er det en tillitserklæring at stadig flere vil betale for nettavisa.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal