Endelig er det en skikkelig festivalsommer igjen. Etter to år med pandemi og antallsbegrensninger planlegger mange arrangører igjen i stor skala. Mange av de lokale festivalene klarte å holde hjula i gang gjennom to magre somre. I år planlegger Moldejazz, Raumarock og Norsk Fjellfestival arrangement i stor skala. Det betyr mye for det lokale næringslivet. I tillegg er publikum ivrige etter store sommeropplevelser.

Sist uke var det stadionkonsert i Ålesund og festival i Trondheim. De foreløpige tilbakemeldingene er svært positive. Folk strømmer til i stor skala. Sunnmørsposten og Adresseavisen har påpekt hva dette betyr for regionene. På kommentarplass løfter også Sunnmørsposten fram hvordan man har jobbet aktivt på dette området i Molde. Dette er et kompliment som arrangørmiljøene i Molde bør ta til seg. Spesielt Moldejazz har vist betydningen av å våge å tenke stort. I Molde jobber man nå målrettet for å se hva aktivitetsbasert turisme kan bety for reiselivet. Allerede er det store samlinger som har blitt gjennomført i byen.

En undersøkelse gjennomført av Østlandsforskning peker på de positive ringvirkningene ved kulturfestivaler, også i mindre lokalsamfunn. Styrket lokalidentitet og sterkere stedstilknytning er blant de positive effektene som løftes fram. Det tror vi er en riktig beskrivelse, også i vår region. Norsk Fjellfestival og RaumaRock har for eksempel blitt svært viktig for Rauma kommune. Etter to år med mye nedetid i bransjen har det allerede meldt seg mange utfordrere. Oppslutning om de lokale arrangementene denne sommeren vil derfor være av ekstra stor betydning.

Undrer pandemien beregnet selskapet Region Stavanger effekten av en lokale festivaler. To dager med festival kan generere flere millioner til regionen, var et av funnene. En større undersøkelse ble samme år gjort av Samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune. Der pekes det på at tilreisende publikummere er spesielt viktig for å ta ut ringvirkningene. Vi tror de lokale festivalene har posisjonert seg godt foran sommeren, og håper på store folkemengder og gode festivalopplevelser.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal