Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke økonomisk bæreevne til å realisere Nordøyvegen

foto