De som rydder, kaster ikke plast

foto
En miljødugnad som gir synlige resultat. Her fra «Stikk Ut og plukk» på Male i Fræna. t Foto: Privat