Hvordan kan en slik sak oppstå? Selv med direktør oppå direktør med lønner i flere millionersklassen ved roret, kan for det første tusenvis av pasienter risikere å komme i den situasjon at både helsemessige forhold og personlig identitet kommer på avveie. For det andre, kan et viktig arbeid til flere hundretalls millioner havne i søpla.

Dette er en alvorlig sak på mange områder, men først og fremst for de mange tusen pasienter som kan ha kommet i en situasjon der viktige personlige opplysninger kan ha kommet bort eller kommet i hendene på personer som kan misbruke opplysningene. Videre er saken svært uheldig for den tillit landets helseadministrasjon er avhengig av. Slik saken fremstår, blir det lett å få inntrykk av at saken er ute av kontroll og at den har vært det en stund.

Hvordan kan en klare å komme ned på jorden i en slik sak? I et intervju med NRK, sier prosjektets styreleder at administrativ leder/direktør for plattformarbeidet, har funnet det best å gå fra bordet og at det er en riktig avgjørelse både med hensyn til tilliten til dette viktige prosjektet og det videre arbeid med plattformen.

Nei styreleder, så lettvint kan det ikke være. Her må det en skikkelig gransking til og blant de forhold som må skikkelig under lupen er:

  • 1. Mulige skader som er påført de pasienter som den bortkomne kommunikasjon gjelder.

  • 2. De økonomiske og organisatoriske forhold i prosjektet herunder omfanget av bruk av konsulenter.

  • 3. Internkontrollens plass i prosjektet. Dette og mange andre forhold må på bordet før arbeidet med prosjektet kan gå videre.

Her må det ryddes, et godt folkevett tåler ikke særlig mer av denne type bruk av enorme summer samtidig som pasientbehandlingen har fått beskjed om å ha de økonomiske antenner høyt oppe.

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal