Hjelp barna på den trygge skolevegen

foto
Når skolene starter mandag 23. august, er det nærmere 2.900 førsteklassinger som er på veg til skolen. Det krever ekstra aktsomhet fra bilistene. Foto: NTB