Ikke nok med bare klapp på skuldra

foto
I frontlinja: Både i kommunenes helsetjeneste og på sjukehusa gjør sjukepleierne en livsviktig jobb under pandemien. Den bør verdsettes høyere også økonomisk. FOTO: Helse MR