Har du vært på ferie i utlandet, kommet hjem og tenkt at det var litt dårligere utvalg i matbutikken din? Eller at kvaliteten ikke var så god som den burde være? At prisen er for høg?

Kanskje du har rett. En ny undersøkelse viser at nordmenn er blant de som er mest misfornøyd med maten vi kjøper. I hele Europa er det bare forbrukere i Bulgaria og Kroatia som kommer under oss.

EUs forbrukerundersøkelse «Consumer Markets Scoreboard» er en undersøkelse i alle EUs medlemsland, samt Norge og Island. Av de totalt 30 landene, er norske forbrukere på bunn når det gjelder å være fornøyd med kjøp av kjøtt- og kjøttprodukter, samt frukt og grønnsaker.

Tallene er ikke hyggelig for verken produsenter, leverandører eller butikkene. Dessverre er også resultatet dårligere enn fra tilsvarende undersøkelse i 2013. Vi har blitt mer misfornøyde.

For over fem år siden satte den rødgrønne regjeringa ned et eget utvalg, Matkjedeutvalget, for å undersøke blant annet prisnivå og utvalg. Konklusjonen var entydig: Prisen var høg og utvalget for dårlig.

I fjor gikk daværende landbruksminister Sylvi Listhaug hardt ut mot matvarekjedene. Men hennes etterfølger, Jon Georg Dale, opplevde i sommer at matprisene steg med hele 2,9 prosent.

Det skjer mye positivt med norsk mat. Både lokalt og nasjonalt. Men når norske forbrukere fortsatt er blant de mest misfornøyde i hele Europa, er det noe som åpenbart er galt.

Med den kvaliteten vi har på norske råvarer burde Norge være i andre enden av tabellen.