Sjukehuset inn på ny veg

foto
Arnt Johan Vatnan fortalte styret i helseforetaket om mulighetene for å få sjukehuset på Hjelset ferdig i løpet av 2023. Kunnskapen fra Nye Veier AS kan komme godt med for å drive prosjektet framover. Foto: RICHARD NERGAARD