Enorme mengder farlig avfall vil bli transportert langs veg

foto