Det skapte stor debatt da det i starten av denne uka ble kjent at fornøyelsesparken Tusenfryd oppretter et tilbud hvor det er mulig å betale for å rykke frem i køen. I de voksenes verden har det vært slik i en årrekke, bare se på landets flyplasser og i helsevesenet.

At et slikt tilbud ble lansert rundt det som er feriedrømmen for de yngste skapte likevel sterke reaksjoner. Kommentatorer i de store avisene var raskt frempå, og beskrev det hele som «unorsk».

Løsningen som Tusenfryd lanserer er ikke god, og det er forståelig at folk reagerer. De aller fleste småbarnsforeldre vet hvordan det er å stå i kø, og det at noen kan kjøpe seg forbi på veg til berg- og dalbanen skaper berrettiget irritasjon.

Samtidig kan det være greit å løfte hodet, og se litt større. Er det Tusenfryd, eller samfunnsutviklingen som er den store utfordringen? Forskjellene i Norge øker. Dette rammer barnefamilier hardt. En rapport fra 2021 viser at 11,7 prosent av norske barn vokser opp i en familie med vedvarende lavinntekt.

For mange av disse er ikke Tusenfryd aktuelt i utgangspunktet. For deres foreldre er regningsbunken allerede altfor høy.

Diskusjonen om hva som er unorsk kan være spennende. Kanskje er det slik at vi fortsatt tror at vi lever i et samfunn hvor man i stor grad har like muligheter. Selvsagt er det en trøst at de sosiale ulikhetene er større i mange andre europeiske land. Men økte forskjeller er også en del av Norge, og det handler om mye mer enn urettferdighet i køa på Tusenfryd.

Hvordan legger Norge opp til at barn og unge skal ha like muligheter i skole, utdanning, kulturliv og idrettsliv i en tid hvor det å selge sokker og dopapir på Facebook er i ferd med å bli en av de mest utbredte formene for dugnad?

Eierne av Tusenfryd gjorde en tabbe. Det er bra at folk står opp, og sier at slik vil vi ikke ha det. Men de store utfordringene knyttet til økende barnefattigdom bli ikke løst av at alle skal betale det samme for å kjøpe karusell.

Mulighetene til å kjøpe seg frem i køa er allerede rullet ut på mange andre viktige samfunnsområder, og det hadde fortjent en bredere debatt. Måtte den overprisende hurtigkøa på Tusenfryd bli et etterlengtet oppspill til en større debatt og økte forskjeller.