​De første flyktningene fra det krigsrammede Ukraina har allerede kommet til oss. I løpet av noen få dager har mottaket i Isfjorden i Rauma blitt nesten helt fylt med nærmere 200 personer. Hver av dem har sin historie, minner og savn av familie og kjære. Den tidligere sjukeheimen, som de siste åra har vært gjort om til turistanlegg, er flyktningenes nye hverdag. Hvor lenge de blir på mottaket, vet ikke Hero som er landets største driftsoperatør av asylmottak.

Kontrakten mellom Hero og utleieren av mottaket gjelder i første omgang for seks måneder. Meningen er at flyktningene skal videre til kommunene som har sagt ja til å bosette dem. Når tid ukrainerne kan flytte til sin nye kommune, avhenger av mange ting, blant annet bolig og kommunens tjenestetilbud.

Viljen til å hjelpe er stor i alle ledd. Privatpersoner engasjerer seg, frivillige lag og organisasjoner har meldt seg til tjeneste, og kommunenes tjenesteapparat er parat. Det som ser ut til å bli den største flyktningestrømmen Norge noen gang har sett, har også ført noe godt med seg; godheten og viljen til på ulike måter å hjelpe mennesker på flukt. Ledelsen i kommunene forteller at de er godt forberedt på å ta imot flyktningene. Romsdal fortjener gode ord for dette.

Flyktningene som kommer hit, har de samme rettighetene som oss andre.  Kommunene skal stille opp med helsehjelp, enten det gjelder medisiner eller behandling av kroppslige eller mentale lidelser. Helseforetaket har ansvar for spesialisert helsehjelp. Barn skal tilbys barnehageplass og skoleplass, på linje med andre. Flyktninger har også rett på språkopplæring. Gjennom Nav skal flyktningene ha de samme hjelpe- og støtteordningene som andre innbyggere. Det offentlige Norge må være på tilbudssida. I neste omgang vil det for flere av flyktningene handle om å skaffe seg en jobb. LO og NHO har på forbilledlig vis understreket at ukrainerne skal ha lønn og arbeidsvilkår på linje med det norske tariffer og avtaleverk tilsier, ingen underbetaling. Menneskene som har forlatt hjemlandet Ukraina, trenger å bli møtt med vennlighet. Det skal vi klare. Flyktningenes skal kjenne at deres nye hverdag oppleves som trygg.

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal