Alle - med noen få unntak - forstår at veier mellom steder der innbyggerne bor og ferdes, ikke kan bygges som rette linjer. De aller fleste forstår også at det er mest lønnsomt å bygge veier for flertallet av de som skal benytte disse veistrekningene, ikke for et lite mindretall på gjennomreise.

De aller fleste ønsker at det skal bygges mest mulig vei for pengene. Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke penger til å bygge veier for - ca. 6 milliarder er brukt på Nordøyvegen. Møre og Romsdal har kommet i en unik situasjon, på NTP sin prioriteringsliste. Vi blir tilgodesett med mange milliarder til nettopp veibygging - bygging av veier som skal erstatte ferger – fergefrie fjordkrysninger, og knytte steder nærmere hverandre. E39 går fra Kristiansand til Trondheim og Møreaksen blir en del av den. Har vi råd til å takke nei?

I vår del av fylket – Romsdal – betyr bygging av Møreaksen at minst 3 fergestrekninger med minimum 6 ferger blir borte - 4 Molde – Vestnes, 1 Mordalsvågen – Otrøya og 1 Hollingen – Gossen. Det betyr fri ferdsel hele døgnet mot i dag kun ca. 90 % av døgnet. Siden Møreaksen skal gå via Otrøya vil Gossen også få fergefri forbindelse via Otrøya. Takket være massene fra tunnelen fra Otrøya til fastlandet Vik mellom Vestnes og Tomrefjord. Og Møre og Romsdal fylkeskommune slipper å betale for «gildet». Vi slipper også utgiftene med å drifte og vedlikeholde fergene. Slipper problemer med kappkjøring for å rekke ferger, venting på ferger og innstilte ferger på grunn av fergetrøbbel og mannskapsmangel. Ganske enkelt fri ferdsel hele døgnet, noe et overveldende flertall foretrekker.

Noen påstår at med Møreaksen blir det mange som ikke får råd til å krysse fjorden, de får visstnok ikke råd til å ha arbeid «på andre siden av fjorden», fordi det blir så dyrt. Påstanden blir fremsatt til tross for at de ikke vet hva det i realiteten vil koste å krysse fjorden. Ved de aller fleste veiforbindelser der ferge har blitt erstattet med fast forbindelse har bompengebeløpet blitt tilnærmet lik fergebilletten, men noe høyere. De skriker også om at det blir større driftsutgifter med bil, da bilen – i motsetning på ferge – må være i bevegelse med påfølgende drivstoffutgifter. Men har dette hatt noen negativ innvirkning på trafikken? Nei. Ved samtlige forbindelser der ferge har blitt erstattet av fast og åpen vei, har trafikken øket betraktelig. Hva forteller det? Jo, at vi foretrekker friheten til å bestemme selv når vi ønsker å kjøre/reise. Selv om de totale kostnadene blir høyere. Og det gjelder stort sett kun for de som ikke må kjøre strekningen på grunn av arbeid eller andre forretningsmessige tjenester, trafikk som må kjøre uansett.

Hva skjer når ferger blir erstattet? Hva har skjedd i Kristiansund og på Frei etter at Freifjordtunnelen kom? På Averøy etter Atlanterhavsveien og Atlanterhavstunnelen? Med Skåla og Bolsøya etter Fannefjordstunnelen? Med øyene Nordøyvegen er tilknyttet? Alle kan skilte med betydelig økning i trafikken. Tror du at de vil ha tilbake fergene? Det tror ikke jeg.

Noen gir uttrykk for at med Møreaksen så må all trafikk sluses gjennom Molde by. I dag må den det. I dag er fergeleiet plassert midt i byen. Dessuten må all trafikk fra vest for byen gå gjennom sentrum. Med Møreaksen forsvinner all trafikk som ikke skal til Molde sentrum, i tunnel bak byen. Den berører ikke sentrum mellom Julneset i vest og Fuglset i øst. For de som fortsatt ønsker ferge som i dag blir trafikken minst som i dag. De aller fleste vet hvordan den kan arte seg til tider.

Jeg kjenner ingen som er avhengig av ofte/regelmessig å krysse fjorden på grunn av jobb eller andre oppdrag, som ønsker ferge framfor Møreaksen. Personlig krysser jeg sjelden fjorden. For meg betyr det ikke så mye om jeg må ta ferge, men jeg tenker på de som er avhengig av fjordkryssingen, og på våre etterkommere som skal bo og leve her og i nærområdet. Det vil gjøre det enklere bo på et sted og jobbe et annet sted med, der kanskje den ene jobber i nærmiljøet og den andre f.eks. på den andre siden av fjorden. Om noen år er fjordkryssingen gratis. Uten Møreaksen vil næringslivet i området stagnere. Det vil bli vanskelig å skaffe arbeidskraft som kan tilpasse seg markedet. De aller fleste familier er i dag avhengig av to inntekter. Det betyr at både mor og far må jobbe. Da blir reisetiden kostbar.

Det har vært mye søkelys på ulike spørreundersøkelser om ferge eller fergefritt. Mange hevder det er flertall i fylket for fortsatt ferge, mens andre mener det er flertall for fergefritt. Hvem burde spørres? Hvis det absolutt skal gjennomføres spørreundersøkelse mener jeg det først og fremst bør gjøres mot de som oftest krysser fjorden. Å spørre personer over 55 år er etter min mening uinteressant (jeg har selv passert denne grensen for mange år siden). Storparten av oss er ikke i arbeid når Møreaksen står ferdig til bruk. Å spørre personer som bor på søre Sunnmøre eller nordre Nordmøre og som tar seg en tur til motsatt del av fylket en gang iblant er heller ikke representativt.

Vi har kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år (i høst) og Stortingsvalg hvert fjerde år. De som har sterke meninger og ønsker om Møreaksen (for eller imot), bør stemme på det partiet som samsvarer med deres ønsker/behov. Det er på denne måten vi på en demokratisk måte kan påvirke hverdagen vår.

Avslutningsvis vil jeg be deg tenke deg godt om før du bestemmer deg. For hvem tar du avgjørelsen –deg selv, samfunnet, dine etterkommere?

Fortsatt god sommer og godt valg.

Terje Sundsbø

Molde

Vil du skrive i På tråden? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Vil du skrive leserinnlegg? Send e-post til ordetfritt@r-b.no

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts meningsportal